Zoeken

Financiële hulp

Er bestaat voor een grote groep mensen de mogelijkheid om een vakantiebudget aan te vragen bij een vakantiefonds. Het gaat daarbij vaak om de "meerkosten" en de bijdrage is inkomensafhankelijk. Meerkosten hebben betrekking op de extra kosten die gemaakt moeten worden om als gehandicapte op vakantie te gaan, dat kan zijn aangepaste attributen, verzorging enz.

U kunt voor deze meerkosten een verzoek tot vergoeding indienen bij de vakantiefondsen. Hieronder staan namen van een aantal algemene fondsen.

Prinses Beatrix fonds

Javastraat 86, postbus 85810, 2508 CM Den Haag, telefoon 0703 607 607 fax. 0703 648 450.

Het Prinses Beatrixfonds verstrekt individuele bijdragen aan motorisch gehandicapten (Polio, Spinabifida, Spasticiteit door geboortetrauma, Spierziekten, MS, Parkinson, Huntington) Het Beatrixfonds verhuurt in Nederland ook veertien (1999) volledig aangepaste vakantiehuizen, geschikt voor zes personen. Hiervoor kunt u aanvraagformulieren aanvragen op tel. 0703 483 034 op alle werkdagen tussen 10:00 - 13:00 uur.

Nierstichting Nederland

Mensen met een nierziekte kunnen terecht bij de Nierstichting Nederland, Postbus 2020, 1400 DA Bussum, telefoon 0356 978 000 tot 12:00 uur bereikbaar. Een formulier m.b.t. financiële tegemoetkoming kunt u aanvragen op telefoonnummer 0703 607 607

Stichting de Lichthoeve

Postbus 33,3886 ZG Garderen, telefoon 0341 455 187 tussen 9:00 - 12:00 uur.

De Lichthoeve verstrekt, onder voorwaarden een bijdrage in de meerkosten van een vakantie welke voortvloeien uit de handicap. Informatie over en/ of een aanvraagformulier kunt u op bovenstaand telefoonnummer op werkdagen krijgen.

Nationaal Reumafonds

J van Bremenstraat 4, 1040 AW Amsterdam, telefoon 0205 896 464. Door de Nederlandse vereniging voor reumabestrijding kan een tegemoetkoming worden verstrekt aan mensen met reuma, die bij hen een vakantie boeken.

Stichting Zonnewende

t.a.v. Dhr J.O. Schaafsma ,Westerdijk 199, 1621 LN Hoorn, telefoon/ faxnummer 0229 217 914

Doelgroep: geestelijk en/ of lichamelijk gehandicapte kinderen, alsmede de gezinnen waartoe ze behoren.

Doelstelling: het verlenen van financiële steun voor vakantie en recreatie aan de doelgroepen.

Nationaal Epilepsie Fonds (de macht van de kleine)

Postbus 270, 3990 GB Houten, telefoon 0306 344 063 faxnummer 0306 344 060

Mensen met epilepsie kunnen contact opnemen met dit fonds voor epilepsie bestrijding.

Landelijk Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Nieuwe Gracht 46, 3512 LT Utrecht, telefoon 0302 311 543

Visueel gehandicapten kunnen hun aanvragen voor het vakantie subsidiefonds richten aan LSBS (Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden) op bovenstaand adres.

Specifieke fondsen uit een bepaalde regio

  • Tiel: van Overasselt Fonds, Postbus 563, 4000 AN Tiel
  • Friesland: Stichting De Pijler ,Beemdgras 2, 8935 BK Leeuwarden
  • Arnhem: Nicolai Broederschap, telefoon 0264 425 192

VNN Vincentius Vereniging Nederland

Via de plaatselijke Sociale Dienst of het GAK In een aantal situaties kan een beroep gedaan worden op de Algemene Bijstandswet. Voorwaarde zijn: vakantie is noodzakelijk en financiële draagkracht is onvoldoende.

Wijst de Sociale Dienst uw verzoek af, dan kunt u zich wenden tot één van de organisaties om eventuele verdere stappen te ondernemen.

Andere organisaties

Financiële hulp wordt soms ook verleend door Sociale diensten of zorgverzekeraars (bijv zieken verzekeraar).

Binnen uw woonplaats zijn kerken en soms particuliere organisaties bereid u financieel te ondersteunen. Informatie hierover is verkrijgbaar via plaatselijke hulpverlening organisaties, welke vermeld zijn in de gemeentegids.

Ook zijn er fondsen voor een bepaalde doelgroep:

  • Gen. Diaconaat Raad v/d Ned. Hervormde Kerken telefoon 0343 523 611
  • Diaconaat v/d Gereformeerde Kerken telefoon 0334 960 305
  • RK Caritas, aanvragen via uw plaatselijk parochie
  • Kinderen met kanker, Stichting Gaandeweg, via het behandelende Ziekenhuis
  • Stichting Vreugde Gehandicapte Jeugd (jongeren onder de 18 jaar) adres: Dr. H.E , van Gelderlaan 117, 2552 KJ Den Haag